Wij zijn 7 vzw's, erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschap voor algemene hulpverlening, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan verdachten, veroordeelden, geïnterneerden (al dan niet in hechtenis) en aan hun familie en naasten. Om met een stem te spreken, hanteren we de benaming ‘Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk’ om te verwijzen naar de verzameling van onze acht vzw's.

Drie verschillende gefedereerde entiteiten erkennen de diensten voor justitieel welzijnswerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Toch delen we grosso modo dezelfde centrale missies, dezelfde doelgroep en hetzelfde werkterrein. Daarom coördineren we sinds een aantal jaren onze acties op het terrein en promoten we gezamenlijk ons aanbod.

Deze website heeft als doel ons aanbod voor te stellen aan professionals van aanverwante sectoren

Goed om te weten

 • Sommige van onze vzw’s verlenen ook hulp aan slachtoffers. Dit aanbod maakt echter geen deel uit van het onderwerp van deze website.

Lijst van de 7 diensten

Erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

 • APO
 • Dienst voor Sociale Reïntegratie
 • Sociale Actie van Brussel (Siréas)
 • Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen
 • Werk voor Sociale Wederaanpassing

Erkend door de Vlaamse Gemeenschap

 • Justitieel Welzijnswerk (CAW Brussel)

Erkend door de Franse Gemeenschap

 • Service Laïque d'Aide Aux Justiciables et aux Victimes

Ons aanbod en onze eigenheid

 • Onze diensten bieden sociale en psychologische opvang, informatie en begeleiding aan verdachten, veroordeelden, geïnterneerden (al dan niet niet in hechtenis) en hun familie en naasten.
 • We zijn werkzaam binnen de Brusselse gevangenissen, maar bieden ook hulpverlening op kantoor. We werken vraaggestuurd en zijn autonoom en onafhankelijk van Justitie.
 • Via de uitbouw van een integraal hulp- en dienstverleningsaanbod bevorderen we de toekomstige re-integratie van gedetineerden en geïnterneerden in de samenleving.

Over de website

Dit project is het derde luik van een globaal communicatieproject van de Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk. Na de realisatie van een informatiebrochure voor gedetineerden en vervolgens een informatiebrochure voor familie en naasten van gedetineerden, wordt op deze website ons aanbod voorgesteld aan professionals van aanverwante sectoren.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie maakte in 2012-2013 een budget vrij voor de ontwikkeling van de website en gaf het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC-CDCS) de opdracht om dit project te realiseren.

Concreet heeft het CMDC-CDCS, zich baserend op de kennis en expertise van de diensten voor justitieel welzijnswerk en de gemeenschapscoördinatoren, de conceptie van de website, het opvolgen van zijn grafische en technische ontwikkeling evenals de redactie en de vertaling van de inhoud van de website verzorgd.

De gemeenschapscoördinatoren voor justitieel welzijnswerk zijn vanaf oktober 2013 verantwoordelijk voor het inhoudelijk beheer van de website, en het Steunpunt voor Thuislozenzorg Brussel - la Strada, neemt de technische ondersteuning van de website op zich sinds augustus 2013.