Betrokken verenigingen in de gevangenis wilden de aandacht van de Belgische bevolking en vooral politici vestigen op belangrijke kwesties die zich voordoen in onze gevangenissen vandaag. De Centrale Raad coördineert deze dagen, die wordent gehouden van 22-29 november 2014 ...

Meer info : http://www.ctrg-ccsp.be/nl/nieuws/nationale-dagen-van-de-gevangenis