Binnen de gevangenis Brussel (Sint-Gillis en Vorst-Berkendael)

De diensten voor justitieel welzijnswerk zijn uw centrale welzijnspartners in de psychosociale hulpverlening aan verdachten, veroordeelden en geïnterneerden binnen de gevangenis Brussel (Sint-Gillis en Vorst-Berkendael). Onafhankelijk van de penitentiaire en gerechtelijke instanties verzekeren we een gratis en laagdrempelig hulpaanbod van bij aanvang van de hechtenis tot bij de re-integratie in de maatschappij. We organiseren ook een specifiek onthaal voor familie en naasten in een van de gevangenissen.

Re-integratie in Brussel bij detentie of internering buiten het Brussels Gewest

Ons aanbod staat ook open voor personen die gedetineerd of geïnterneerd zijn buiten het Brussels Gewest, maar zich bij hun invrijheidsstelling (opnieuw) in Brussel wensen te vestigen. We gaan echter niet ter plaatse: deze begeleiding vindt plaats op onze kantoren, tijdens uitgaansvergunningen of penitentiaire verloven die met dit doel toegekend worden aan de betrokkenen.


Wat vindt u in deze rubriek?

  1. Een overzicht van de hulpverlening die de Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk bieden binnen de gevangenis Brussel: voor wie, binnen welk kader, wat en hoe.

  2. Een gedetailleerde toelichting bij de vijf kerninterventies van de Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk in het kader van een detentie of internering: de geïndividualiseerde ondersteuning en begeleiding, groepsactiviteiten, het onthaal, de bijstand bij de uitwerking van een alternatief op de voorlopige hechtenis en de voorbereiding van de invrijheidsstelling en re-integratie.