De Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk bieden geïndividualiseerde begeleiding en ondersteuning aan verdachten, veroordeelden en geïnterneerden binnen de gevangenis Brussel.

We onderscheiden drie verschillende segmenten in dit aanbod. De eerste twee worden verzekerd door de beroepskrachten van onze werkingen, het derde segment wordt enkel aangeboden door de dienst die werkt met een vrijwilligersploeg van gevangenisbezoekers:

  1. Integrale psychosociale begeleiding door sociaal assistenten en criminologen of juristen (afhankelijk van de beschikbare disciplines binnen de dienst)
  2. Begeleiding door een psycholoog: het merendeel van onze diensten beschikt over een psycholoog (bij de dienst Justitieel Welzijnswerk van het CAW Brussel, erkend door de Vlaamse Gemeenschap, wordt de psychologische begeleiding verzekerd door een partnerorganisatie)
  3. Vrijwilligersbezoek

Het onthaal, de bijstand bij de uitwerking van een alternatief op de voorlopige hechtenis en de voorbereiding van de invrijheidsstelling van veroordeelden en geïnterneerden kunnen ook beschouwd worden als deel uitmakend van de geïndividualiseerde begeleiding, maar worden apart toegelicht.