De Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk bieden integrale, psychosociale begeleiding binnen de gevangenis Brussel aan verdachten, veroordeelden en geïnterneerden die er in hechtenis verblijven.

Modaliteiten

 • Het gaat om een vrijwillige, vraaggestuurde hulpverlening: gevraagd of aanvaard door de betrokkenen.
 • Meerdere levensdomeinen kunnen gelijktijdig het voorwerp uitmaken van deze begeleiding.
 • Het aanbod geldt van bij de aanvang van de detentie of internering tot bij de invrijheidsstelling en kan postpenitentair verder gezet worden op kantoor.
 • Het gaat om een begeleiding op maat: de interventiedomeinen, de interventiewijzen en de duur en intensiteit van de begeleiding worden afgestemd op de vragen en de behoeften van de betrokkenen.
 • De begeleiding wordt verzekerd door sociaal assistenten en gedeeltelijk door criminologen en juristen, op voorwaarde dat deze profielen beschikbaar zijn.
 • De achterliggende doelstellingen van de begeleiding zijn steeds: het welzijn van de betrokkenen verbeteren, hun zelfredzaamheid verhogen en hen ondersteunen bij het versterken van hun kansen op een toekomstige re-integratie.

Interventiedomeinen

Interventiedomeinen die frequent aan bod komen in het kader van een integrale begeleiding binnen een detentie- of interneringscontext:

Interventiedomeinen

 

Interventiewijzen

De integrale begeleiding van gedetineerden en geïnterneerden vraagt om een gedifferentieerde aanpak. De rol die onze diensten opnemen in dit kader is divers en kan onder meer bestaan uit:

 1. een luisterend oor en psychosociale ondersteuning;
 2. informeren;
 3. intensieve begeleiding en opvolging bij het aanpakken van complexe problemen of situaties;
 4. bijstand bij contacten met diverse actoren en diensten binnen en buiten de gevangenis;
 5. onderhouden of versterken van het relationeel netwerk van de betrokkenen;
 6. ontwerpen, plannen, motiveren, evalueren en bijsturen;
 7. praktische dienstverlening en het beantwoorden van dringende hulpvragen;
 8. faciliteren van de toegang tot andere bronnen van hulp- en dienstverlening en coördinatie van deze hulp- en dienstverlening.

 

Meer lezen? llustratie van deze interventiewijzen met concrete voorbeelden.