De wetgevende kaders van onze diensten voorzien in de mogelijkheid om vrijwilligers in te schakelen voor bepaalde aspecten van de hulpverlening. Een aantal Brusselse diensten maken gebruik van die mogelijkheid.

Een van onze diensten voor justitieel welzijnswerk (Rizome-BXL voormalige Dienst voor Sociale Reïntegratie) schakelt vrijwilligers in als gevangenisbezoekers.

De  vrijwilligers staan onder de verantwoordelijkheid van de coördinator van de betreffende dienst. Ze krijgen ondersteuning en worden omkaderd in hun werk, onder andere via de vergaderingen, vormingen, supervisies, die voor hen georganiseerd worden.

Uitgangspunten van het vrijwilligersbezoek

De grondslag van het vrijwilligersbezoek is een open, vriendschappelijk, horizontaal en spontaan contact tussen de externe bezoeker die niet tot het penitentiair systeem behoort en de persoon in hechtenis.

Een open dialoog, respectvol contact, vertrouwelijkheid van de gesprekken en regelmaat in de bezoeken, behoren tot de vaste waarden.

Aanbod en doelstellingen

  • Het bieden van een luisterend oor voor de gevoelens, dagelijkse belevenissen, problemen uit verleden en heden en het levensverhaal van de persoon in hechtenis.
  • Ondersteuning van de gehechte persoon in al die zaken die hij of zij als moeilijk ervaart.
  • Het tegengaan van de breuk tussen samenleving en persoon in hechtenis.
  • Het verzachten van eenzaamheidsgevoelens.
  • Door het respect dat de bezoeker betoont aan de gehechte, geeft de bezoeker deze laatste opnieuw zelfvertrouwen en vertrouwen in zijn of haar toekomst.
  • Eventueel, wanneer nodig, de gehechte oriënteren naar het reguliere aanbod van de dienst (integrale psychosociale begeleiding, begeleiding door een psycholoog).

Het onderscheid tussen vrijwilligers en professionals

Zoals uit bovenstaande uitleg blijkt, is er een duidelijk onderscheid tussen de taken en de uitgangspunten van de vrijwillige gevangenisbezoekers enerzijds en de missies inzake hulpverlening aan verdachten, veroordeelden en geïnterneerden verzekerd door onze professionals anderzijds.

Een vrijwilliger heeft noch de rol van een sociaal assistent, noch van een psycholoog, noch van een jurist.