Er bestaan diverse uitvoeringsmodaliteiten van de vrijheidsstraf en van de internering. Ze kunnen een (gedeeltelijke of gehele) vrijheid inhouden van kortere of langere duur.

De toekenning van deze ‘alternatieven op de vrijheidsbeneming’ zijn gekoppeld aan een aantal formele en inhoudelijke voorwaarden.

Onze diensten bieden bijstand aan veroordeelden en geïnterneerden bij de uitwerking en verwezenlijking van de inhoudelijke toekenningsvoorwaarden voor deze invrijheidsstelling.

Wie kan een beroep doen op dit aanbod?

  • Veroordeelden en geïnterneerden uit de gevangenis Brussel;
  • Veroordeelden en geïnterneerden die gehecht zijn in een gevangenis of inrichting buiten het Brussels Gewest en zich bij hun vrijlating in Brussel wensen te re-integreren (we gaan echter niet ter plaatse).

Lees meer over de rol die onze diensten opnemen: