Onze 6 diensten voor justitieel welzijnswerk organiseren gezamenlijk een proactief onthaal voor verdachten, veroordeelden en geïnterneerden die toekomen in de gevangenis Brussel (Sint-Gillis en Vorst-Berkendael).

Wanneer het geplande gesprek niet doorgaat (omdat de betrokkene niet ingaat op het aanbod of voor de rechtbank moet verschijnen bijvoorbeeld), bezorgen we hem of haar een brief met uitleg over ons aanbod.

Aanbod en doelstellingen van het proactief onthaal

Een psychosociaal onthaal bij aanvang van de hechtenis

  • Een luisterend oor.
  • Ondersteuning in de ontreddering en de schok die een detentie of internering met zich mee kan brengen.

Het beantwoorden van diverse vragen met betrekking tot de hechtenis

Personen die toekomen in de gevangenis zitten immers vaak met een heel aantal vragen over:

  • de administratieve aspecten van detentie (sociale zekerheid, domiciliëring, …);
  • het functioneren van de gevangenis;
  • de gerechtelijke procedure;
  • de strafuitvoering;
  • de interneringsprocedure.

Informatie over het hulp- en dienstverleningsaanbod binnen de gevangenis

Tijdens het onthaal kaderen we onze rol en lichten we hen in over ons aanbod en onze werkwijze. We geven ook toelichting bij de rol van de penitentiaire diensten en bij het aanbod van andere diensten met een hulp- of dienstverleningsaanbod binnen de gevangenis.

Oplossingen zoeken voor dringende, praktische hulpvragen

Een hechtenis betekent vaak een plotse breuk in het maatschappelijk leven van deze personen. Waar mogelijk, helpen onze diensten hen voor dringende hulpvragen zoals het contacteren van hun familie, een advocaat, enz.

 

Het proactief onthaal als toegangspoort voor begeleiding tijdens de hechtenis

Indien gewenst, wordt er een bijkomende afspraak gemaakt waarop de situatie van de persoon in zijn globaliteit bekeken kan worden, een administratieve en psychosociale opvolging verzekerd kan worden en de persoon zonodig op een adequate manier georiënteerd kan worden naar andere diensten. 

Het proactief onthaal en de permanenties vormen in de praktijk een uitstekende bron voor toeleiding tot het aanbod van onze diensten.