TITLEPRINT_WEBSITE

De directe sociale omgeving ondervindt ook heel wat gevolgen bij de inverdenkingstelling of tijdens en na de hechtenis van een naaste: zowel op emotioneel en relationeel vlak, als op financieel en praktisch vlak.

De Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk richten hun begeleidingsaanbod daarom ook tot de familie en naasten van verdachten, veroordeelden of geïnterneerden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verblijven of zich er willen vestigen.

Doelstellingen?

  1. Het bevorderen van het psychosociaal welzijn van de familie en naasten van gedetineerden, geïnterneerden en andere verdachten en veroordeelden.
  2. Het bewaren, herstellen of bevorderen van de affectieve relaties tijdens de detentie of internering tussen de personen in hechtenis en hun familie en naasten. 
  3. Het bevorderen van een goede terugkeer in het gezin na de detentie of internering.

Concreet aanbod?

1. Begeleiding in de lokalen van onze diensten

De familie en naasten kunnen eveneens terecht in de lokalen van onze diensten, tijdens de permanenties of op afspraak, voor:

  • een integrale psychosociale begeleiding;
  • begeleiding door een psycholoog.

Dit aanbod wordt op de volgende webpagina’s in detail toegelicht.

2. Informatiebrochure

InformatiebrochureFamilie afbeeldingTen slotte staat er ook een informatiebrochure tot de beschikking van familie en naasten van gedetineerden en geïnterneerden van de Brusselse gevangenissen.

Ze bevat informatie over:

1. het hulpverlenings- en begeleidingsaanbod van onze diensten;
2. de sociale en financiële gevolgen van de hechtenis;
3. de juridische aspecten van de detentie;
4. de organisatie van de gezondheidszorg in de gevangenis;
5. allerlei praktische informatie over het functioneren van de gevangenis (bezoek, telefoonregeling, …).

Op de pagina Downloads kan u de brochures van de verschillende gevangenissen raadplegen en downloaden.


Meer informatie over:

  1. De integrale psychosociale begeleiding
  2. De begeleiding door een psycholoog