TITLEPRINT_WEBSITE

De Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk beschikken over psychologen die individuele psychologische ondersteuning en begeleiding bieden aan verdachten, veroordeelden en geïnterneerden in vrijheid.

Bij de Vlaamse Gemeenschap wordt de psychologische begeleiding aan deze personen niet verstrekt door de diensten voor justitieel welzijnswerk. De Brusselse dienst Justitieel Welzijnswerk (CAW Brussel), erkend door de Vlaamse Gemeenschap, verwijst geïnteresseerden voor psychologische begeleiding door naar een andere deelwerking van het CAW of naar een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg bijvoorbeeld.

Modaliteiten

 • De psychologische begeleiding kan individueel, in koppel of in gezin plaatsvinden.
 • Sommige diensten bieden ook psychologische ondersteuning via groepsactiviteiten buiten de gevangenissen (bijvoorbeeld: een praatgroep voor voorwaardelijk invrijheidgestelden).
 • Het gaat om een vraaggestuurde hulpverlening: gevraagd of aanvaard door de betrokkenen. De inhoud van de gesprekken is gedekt door het beroepsgeheim.
 • De psychologen van onze diensten richten zich niet op de langetermijnbehandeling en -opvolging van ernstige psychische pathologieën die een zuiver therapeutische en klinische aanpak vereisen.
 • Het gaat om een begeleiding op maat: de gespreksthema's, de interventiewijzen en de duur en intensiteit van de begeleiding worden afgestemd op de vragen en de behoeften van de betrokkenen.

Psychologische begeleiding van verdachten in vrijheid

De psychologische begeleiding van verdachten die in vrijheid verkeren, draait grotendeels rond de onzekerheid die tot stand gebracht wordt door de gerechtelijke interventie.

Het wachten op de rechterlijke uitspraak is een moeilijke, stresserende en destabiliserende periode. Het plannen of verwezenlijken van kleine of grote toekomstprojecten wordt problematisch en moeilijk wanneer de betrokkene niet weet wat de dag van morgen zal brengen.

In deze context biedt de psychologische begeleiding een plaats voor het uitdrukken van gevoelens van angst, onzekerheid, woede of onbegrip ten aanzien van de gerechtelijke interventie.

Daarnaast komt ook het thema van de familie en naasten vaak aan bod binnen het kader van deze begeleiding. De betrokkenen maken zich onder andere zorgen over:

 • hoe ze hun inverdenkingstelling moeten aankondigen aan hun familie en naaste;
 • hoe deze hierop zullen reageren;
 • en hoe ze hun familie en naasten kunnen voorbereiden op een eventuele veroordeling.

Psychologische begeleiding na een detentie of internering

Personen die een periode in detentie of internering hebben doorgebracht, worden bij hun invrijheidsstelling geconfronteerd met een veelheid aan vragen over:

 • hun identiteit, hun competenties, hun referentiekader, hun wensen, …;
 • de relatie tot hun directe sociale omgeving;
 • hun onzekere toekomst (op het vlak van werk, huisvesting, gezinsleven, re-integratie in de samenleving).

De psychologische begeleiding biedt een kader om deze vragen te bespreken en hun gevoelens, ervaringen en belevingen te plaatsen.