De 8 Brusselse diensten voor eerstelijns justitieel welzijnswerk

 • www.ajw-bru.be/index.php/nl/voorstelling/de-8-diensten/apo
  Informatiefiche van de dienst APO, erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • www.ajw-bru.be/index.php/nl/voorstelling/de-8-diensten/dienst-voor-sociale-reïntegratie
  Informatiefiche van de 'Dienst voor Sociale Reïntegratie', erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • www.sireas.be
  Website van de dienst 'Sociale Actie van Brussel' (Siréas), erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • www.smbg.be
  Website van de dienst 'Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen', erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • www.brussel.be/4772
  Voorstelling van de dienst 'Werk voor Sociale Wederaanpassing, erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, op de website van de Stad Brussel
 • www.cawbrussel.be
  Website van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Archipel, met een voorstelling van de dienst 'Justitieel Welzijnswerk', erkend door de Vlaamse Gemeenschap
 • www.aideauxdetenus.be
  Website van de dienst 'Service Laïque d'Aide aux Justiciables et aux Victimes', erkend door de Franse Gemeenschap en door de Franse Gemeenschapscommissie

De erkennende gemeenschapsoverheden

Websites over justitieel welzijnswerk, gelinkt aan een van de erkennende gemeenschapsoverheden

 • www.lastrada.brussels
  Website van het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel - la Strada waar de gemeenschapscoördinator justitieel welzijnswerk van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie deel van uitmaakt
 • www.aidedetenus.cfwb.be/accueil.asp
  Website van de Franse Gemeenschap met informatie over de bevoegdheid 'hulpverlening aan gedetineerden'

De Federale Overheidsdienst Justitie

www.justitie.belgium.be
Website van de Federale Overheidsdienst Justitie

Hulp- en dienstverleningsaanbod binnen de gevangenis

 • www.klasbak.net
  Website van Klasbak (een netwerk voor onderwijs aan gedetineerden). Bevat onder meer een actueel overzicht van het opleidingsaanbod van de 'centra voor volwassenenonderwijs' en de 'centra voor basiseducatie' in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel
 • www.caap.be
  Website van de vereniging CAAP (Concertation des Associations Actives en Prison). Bevat onder meer een database van het hulp- en dienstverleningsaanbod van de actoren met Franstalig taalstatuut binnen de gevangenissen die zich bevinden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en v
  an het Waals Gewest.

Tweetalige sociale kaart van de Brusselse welzijns- en gezondheidsactoren

 • www.sociaalbrussel.be
  Gemeenschapsoverschrijdend tweetalig overzicht van de actoren die in het Brussels Gewest hulp- en dienstverlening aanbieden binnen een van de volgende sectoren:
  - de hulp aan daders van strafbare feiten (onder meer: juridische bijstand),
  - de thuislozenzorg, 
  - de gehandicaptenzorg,
  - de verslavingen,
  - de fysieke en geestelijke gezondheid,
  - de huisvesting, 
  - de jonge kinderen,
  - de kinderen, 
  - de jongeren, 
  - het gezin, 
  - de bijzondere jeugdzorg, 
  - de hulp aan slachtoffers,
  - en de hulpverlening aan senioren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest