De Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk bieden sociale en psychologische hulpverlening aan:

  1. verdachten, veroordeelden en geïnterneerden (al dan niet in hechtenis);
  2. de familie en naasten van verdachten, veroordeelden en geïnterneerden (al dan niet in hechtenis).

Definities

Verdachten:
personen, al dan niet in hechtenis, die zich in een situatie bevinden die hen zou kunnen blootstellen aan een inverdenkingstelling, of die het voorwerp uitmaken van een inverdenkingstelling en ten aanzien van wie in dit kader nog geen veroordeling werd uitgesproken die in kracht van gewijsde is gegaan.

Veroordeelden: personen, al dan niet in hechtenis, ten aanzien van wie een veroordeling werd uitgesproken die in kracht van gewijsde is gegaan.

Geïnterneerden: personen ten aanzien van een interneringsmaatregel uitgesproken werd en die in hechtenis zitten of op proef of definitief in vrijheid gesteld zijn.

 

Verdachten, veroordeelden en geïnterneerden

De Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk bieden sociale en psychologische hulpverlening aan verdachten, veroordeelden en geïnterneerden:

  • die in de gevangenis Brussel (Sint-Gillis en Vorst-Berkendael) gedetineerd of geïnterneerd zijn;
  • die elders gedetineerd of geïnterneerd zijn en zich bij hun vrijlating in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest willen vestigen;
  • die niet in hechtenis zitten en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verblijven of zich er willen vestigen.

Opgelet:
De dienst erkend door de Franse Gemeenschap (Service Laïque d'Aide aux Justiciables et aux Victimes) heeft een groter werkgebied. Hij
richt zich tot verdachten, veroordeelden en geïnterneerden die binnen de grenzen van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde verblijven of zich er willen vestigen.

Tot eind 2013 geldt dit ook voor de dienst erkend door de Vlaamse Gemeenschap (Justitieel Welzijnswerk - CAW Brussel). Begin 2014 krijgen de centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) een nieuw kaderdecreet waardoor het werkgebied van het Brusselse CAW en zijn dienst justitieel welzijnswerk beperkt zal worden tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In de illustratie hieronder worden een aantal mogelijke juridische statuten opgesomd.
Doelgroep van de Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk: verdachten, veroordeelden, geïnterneerden: schematisch

Familie en naasten van verdachten, veroordeelden en geïnterneerden

Family_lebon

Wanneer personen gedetineerd of geïnterneerd worden, of geplaatst worden onder elektronisch toezicht, kan dit een impact hebben op hun familie en naasten: zowel op emotioneel, praktisch, als op financieel vlak.

We bieden daarom ook hulp en begeleiding aan de familie en naasten van verdachten, veroordeelden en geïnterneerden.

Wat de diensten voor justitieel welzijnswerk concreet betekenen voor deze doelgroep, leest u in de rubriek hulpverlening aan familie en naasten.

 

Meer informatie?

  • Twee van de Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk evenals het centrum voor algemeen welzijnswerk waartoe de Vlaamse dienst voor justitieel welzijnswerk behoort, bieden ook hulpverlening aan slachtoffers.

    Op deze website vindt u echter geen informatie over dit luik van hun aanbod. Immers, enkel de hulpverlening die de Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk aan verdachten, veroordeelden en geïnterneerden (al dan niet in hechtenis) bieden, behoort tot het  onderwerp van deze website.

    Meer informatie over diensten voor hulpverlening aan slachtoffers.