TITLEPRINT_WEBSITE

Er bestaan een aantal strafuitvoeringsmodaliteiten die een (gedeeltelijke of gehele) vrijheid inhouden van kortere of langere duur. Dit betekent dat de veroordeelden in sommige gevallen de gevangenis kunnen verlaten vóór het einde van de vrijheidsstraf waartoe ze veroordeeld zijn.

Enkele voorbeelden:

  • uitgaansvergunning;
  • penitentiair verlof;
  • elektronisch toezicht;
  • beperkte detentie;
  • voorlopige invrijheidsstelling;
  • voorwaardelijke invrijheidsstelling;
  • ...

Hoe aanspraak maken op deze alternatieven voor de vrijheidsbeneming?

De toekenning van deze ‘alternatieven voor de vrijheidsbeneming’ zijn gekoppeld aan een aantal formele en inhoudelijke voorwaarden.

De inhoudelijke voorwaarden gaan van het beschikken over een vaste verblijfplaats tot het kunnen voorleggen van een sociaal reclasseringsplan.

De rol van de diensten voor justitieel welzijnswerk

We bieden bijstand aan veroordeelden bij het vervullen van de toekenningsvoorwaarden van deze strafuitvoeringsmodaliteiten.

Meer concreet, bieden we onder meer bijstand bij het uitwerken, verwezenlijken, opvolgen en bijsturen van een concreet reclasseringsproject.

Dit project moet verduidelijken over welke sociale (huisvesting, relationeel netwerk,...) en professionele vooruitzichten de veroordeelde beschikt of hoe hij of zij deze extra-muros zal waarmaken.

Veroordeelden gehecht buiten het Brussels Gewest

Ook veroordeelden die gehecht zijn in een gevangenis buiten het Brussels Gewest en zich bij hun vrijlating in Brussel wensen te re-integreren, kunnen een beroep doen op dit aanbod.

We gaan niet ter plaatse, maar deze begeleiding kan plaatsvinden:

  • via een intermediair (bijvoorbeeld via de psychosociale dienst van de gevangenis);
  • gedeeltelijk telefonisch of per brief;
  • vooral na afspraak op onze kantoren: dit soort afspraken vinden plaats tijdens uitgaansvergunningen of penitentiaire verloven die toegekend werden aan de betrokkenen met het doel hun sociale re-integratie voor te bereiden.