De Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk en de gemeenschapscoördinatoren organiseren en coördineren groepsactiviteiten binnen de gevangenis Brussel. 

De rol van de gemeenschapscoördinatoren

De gemeenschapscoördinatoren zijn nauw betrokken bij de coördinatie van het aanbod groepsactiviteiten:

 1. Uitvoeren van behoefte-onderzoeken waarbij er gepeild wordt naar de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen (mannen, vrouwen, verdachten, veroordeelden en geïnterneerden)
 2. Opzetten en uitwerken van nieuwe activiteiten
 3. Aantrekken van partners (organisaties en vrijwilligers) om een nieuw aanbod te formuleren
 4. Coördineren van het aanbod
 5. Bekendmaken van de activiteiten
 6. Opzetten en uitvoeren van screeningsprocedures en inschrijvingen
 7. Sensibilisering van en contacten met de interne diensten en actoren uit het gevangeniswezen
 8. Praktische organisatie van de activiteit (logistiek, oplossen van problemen, …)
 9. Feitelijke uitvoering van de activiteit
 10. Opvolgen van deelname aan de activiteiten en terugkoppelingsgesprekken met deelnemers die afhaken
 11. Evaluatie en bijsturing van de activiteiten

Nagestreefde doelstellingen

Via de organisatie van deze activiteiten beogen de diensten voor justitieel welzijnswerk de sociale en professionele toekomstperspectieven van de betrokkenen en hun psychosociaal welzijn te verbeteren. De specifieke doelstellingen van de activiteiten verschillen naargelang de aard ervan (psychosociaal, socio-cultureel of vormend).

Concrete voorbeelden

Hieronder enkele illustratieve voorbeelden van activiteiten die onze diensten organiseren, alleen of in samenwerking met andere partners.

Vormende activiteiten

 • Onthaalklassen voor gedetineerden die noch het Nederlands, noch het Frans beheersen: aanleren van een basiswoordenschat die hen toelaat om in de gevangenis te functioneren en hun communicatie met de penitentiair beambten verbetert.

Psychosociale activiteiten

 • Initiatiesessies herstelbemiddeling en slachtofferschap.

Socioculturele activiteiten

 • Atelier tekenen en schilderen;
 • Theater: voorstellingen en workshops.

Overzicht van het aanbod

Voor een volledig overzicht van het aanbod verwijzen we u graag door naar de volgende bronnen:

 1. De website van CAAP: een databank in het Frans met een actueel overzicht van het volledige Franstalige en tweetalige hulp- en dienstverleningsaanbod in, onder meer, de Brusselse gevangenissen
 2. De website van Klasbak: een databank in het Nederlands met het opleidingsaanbod van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen
 3. De website Sociaal Brussel online van het CMDC-CDCS: een tweetalige databank met een overzicht van de verschillende actoren in de welzijns- en gezondheidssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name actoren die hulp- en dienstverlening bieden binnen de Brusselse gevangenissen (zie de rubriek 'hulp voor opgesloten daders').

Ook in de jaarverslagen van de gemeenschapscoördinatoren ten slotte, vindt u een beschrijving van dit aanbod: