Wij zijn zeven vzw's, erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap voor algemene hulpverlening, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan verdachten, veroordeelden en geïnterneerden (al dan niet in hechtenis) en aan hun familie en naasten. Om met een stem te spreken, hanteren we de benaming ‘Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk’ om te verwijzen naar de verzameling van onze acht vzw's.

Deze website heeft als doel ons aanbod voor te stellen aan professionals.

Sommige van onze vzw’s verlenen ook hulp aan slachtoffers. Dit aanbod maakt echter geen deel uit van het onderwerp van deze website.

Gratis en integrale begeleiding

Bij onze diensten vindt u expertise in de psychosociale begeleiding van verdachten, veroordeelden, geïnterneerden (al dan niet in hechtenis) en hun familie en naasten.

Onze begeleiding is gratis en kan betrekking hebben op om het even welk levensdomein of situatie.

Werking onafhankelijk van Justitie

Onze diensten zijn onafhankelijk zowel van de rechterlijke orde als van de FOD Justitie.

De hulpverlening die we bieden wordt steeds gevraagd of aanvaard door de betrokkenen.

De inhoud van de gesprekken is beschermd door het beroepsgeheim.

Binnen de gevangenis

De gevangenis Brussel (Sint-Gillis en Vorst-Berkendael ) is ons gedeelde werkterrein. Zowel gedetineerden als geïnterneerden kunnen er een beroep doen op onze diensten. We bieden hen informatie en advies, sociale begeleiding en psychologische ondersteuning en leiden hen ten slotte toe naar andere diensten uit de welzijns- en gezondheidszorg.

Via de uitbouw van een integraal hulp- en dienstverleningsaanbod bevorderen we de re-integratie van gedetineerden en geïnterneerden in de samenleving.

Buiten de gevangenis

Maar ook buiten de gevangenis zijn we actief: we bieden er hulpverlening aan familie en naasten van gedetineerden en geïnterneerden, aan personen onder elektronisch toezicht of thuisdetentie, aan voorwaardelijk in vrijheid gestelden, ex-gedetineerden, invrijheidgestelde geïnterneerden (op proef of definitief) en andere verdachten en veroordeelden in vrijheid.

Vier erkenningen, 1 aanbod

Erkend door 3 verschillende gefedereerde entiteiten, delen we grosso modo toch dezelfde centrale missies, dezelfde doelgroep en hetzelfde werkterrein. Om u beter ten dienste te zijn, stellen we op deze website gezamenlijk ons aanbod aan u voor.

 

Is uw interesse geprikkeld?

- Lees hier meer over onze doelgroep

- Ontdek waarin en hoe wij u ten dienste kunnen zijn: we hebben 8 unieke werkingsprincipes en karakteristieken van ons aanbod op een rijtje gezet voor u.