1. Gezamenlijke publicaties van de acht Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk

Informatiefolder voor doorverwijzers


Informatiebrochure voor familie en naasten van gedetineerden uit de Brusselse gevangenissen van Vorst-Berkendael en Sint-Gillis


Informatiebrochure voor gedetineerden in vier talen

2. Coördinatie van het justitieel welzijnswerk in Brussel