De website www.ajw-bru.be, is eigendom van het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel – la Strada vzw, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt op de Louizalaan 183 te 1050 Brussel. Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van de website wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Drager

Deze website kwam tot stand in Open Source, in Joomla Met het oog op de grootst mogelijke leesbaarheid, werd er gebruik gemaakt van responsive design en werd deze website getest voor verschillende browsers en platformen.

Realisatie

De website www.ajw-bru.be is een realisatie van het CMDC-CDCS vzw uitgevoerd in opdracht van de ministers, leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie belast met Bijstand aan personen.

Het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie – CMDC-CDCS is een informatiecentrum over de non-profitactoren van de welzijns- en gezondheidssectoren in het Brussels Gewest.

Deze opdracht werd toegekend aan het CMDC-CDCS in het kader van de overeenkomst die het CMDC-CDCS verbindt met het Verenigd College van de GGC, waarvan het artikel 1 (4) bepaalt dat het Centrum belast wordt met de uitvoering van beleidsondersteunend onderzoek en publicaties.

Het CMDC-CDCS stond in voor de conceptie en voor het opvolgen van de grafische en technische ontwikkeling van de website, evenals voor de redactie en de vertaling van de inhoud van de website. Dit gebeurde in samenwerking met de Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk en de gemeenschapscoördinatoren die hun kennis en expertise inzake deze materie ter beschikking stelden.

Coördinatie: Valérie WISPENNINCKX (CMDC-CDCS vzw)
Redactie: Valérie WISPENNINCKX en Amélie JACQUET (CMDC-CDCS vzw)
Vertaling: Amélie JACQUET (CMDC-CDCS vzw)
Inbreng en herlezing: De gemeenschapscoördinatoren voor justitieel welzijnswerk en Solveig PAHUD (CMDC-CDCS vzw)

Grafische en technische ontwikkeling

De grafische en technische ontwikkeling van de website werd verzorgd door Vertige vzw.

Technisch onderhoud en hosting

Het technisch onderhoud en de hosting wordt verzorgd door het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel – la Strada vzw.

Inhoudelijk beheer

De gemeenschapscoördinatoren voor justitieel welzijnswerk verzekeren het inhoudelijk beheer van de website vanaf 1 oktober 2013.

Aansprakelijkheid van het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel – la Strada

Informatie ter beschikking gesteld via de website

De verantwoordelijken voor het inhoudelijk beheer van de website leveren de grootst mogelijke inspanning om actuele en juiste informatie te verstrekken. Deze inspanningen ten spijt, kunnen de informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.

Het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel – la Strada vzw staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel – la Strada is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen.

Indien u onjuistheden vaststelt in de ter beschikking gesteld informatie of indien u hieromtrent een vraag wilt stellen, kunt u ons contacteren door een e-mail te verzenden op het volgende adres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. .

Het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel – la Strada behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

De informatie op deze website is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies of bijkomende informatie te verkrijgen, moet u altijd de een medewerker van de Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk raadplegen.

Op of via deze site ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang.

Beschikbaarheid van de site

Het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel – la Strada vzw levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel – la Strada vzw niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen.

Het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel – la Strada heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht.

Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Copyright

Reproductie op papier

Met uitzondering van de iconografie is reproductie van deze webpagina's op papieren dragers toegestaan mits voldaan wordt aan volgende drie voorwaarden: gratis verspreiding, respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen enkele wijziging noch aanpassing), uitdrukkelijk vermelden van de website http://www.ajw-bru.be als bron.

Reproductie op elektronische drager

Reproductie van een gedeelte van deze website op een elektronische drager is toegestaan mits de bron (http://www.ajw-bru.be) duidelijk en leesbaar vermeld wordt.

De informatie mag enkel aangewend worden voor persoonlijk gebruik, door een vereniging of voor professioneel gebruik. Gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

Creatie van links naar http://www.ajw-bru.be

Er mogen hyperlinks naar deze website gecreëerd worden, mits:

  • er geen gebruik gemaakt wordt van "deep linking", m.a.w. de ajw-bru.be pagina's mogen niet binnen de pagina's van een andere site geplaatst worden, maar moeten toegankelijk zijn via het openen van een venster;
  • de bron vermeld wordt, die via een hyperlink rechtstreeks de verbinding maakt met de betreffende inhoud.

De informatie mag enkel aangewend worden voor persoonlijk gebruik, door een vereniging of voor professioneel gebruik. Gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.


Opgelet! Deze toestemming geldt niet voor websites die informatie verspreiden die polemisch, pornografisch of xenofoob of die schade kunnen toebrengen aan de gevoeligheden van de meeste mensen.

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. voor elk ander gebruik.

 

Privacybeleid

Persoonsgegevens

Het Steunpunt voor Thuislozenzorg Brussel - la Strada vzw, verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.

Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker het Steunpunt voor Thuislozenzorg Brussel - la Strada vzw de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van het Steunpunt voor Thuislozenzorg Brussel - la Strada vzw met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail.

U hebt recht op inzage en correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens.

U hebt het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Het Steunpunt voor Thuislozenzorg Brussel - la Strada vzw kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt.

Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

Statistische gegevens

Voor een optimale dienstverlening meten wij het aantal geraadpleegde pagina's, het aantal hits en de activiteiten van de bezoekers van de website en het aantal keren dat zij terugkomen. Hiervoor maken wij gebruik van “cookies”, die worden verzonden door de ajw-bru.be website. De gebruikte cookies bevatten een unieke identiteit, willekeurig toegekend en de datum van uw laatste bezoek. Wij analyseren ook het aantal hits door gebruik te maken van de connectiegegevens. De respectievelijke IP-adressen in verband met de raadplegingen worden niet langer dan 24 uur bewaard. U kan deze cookies weigeren of verwijderen zonder de navigatie van de website te beïnvloeden.

Cache files

Met deze functie kan de server geen informatie opvragen van de harde schijf van de surfer. De browser kan alleen de inhoud van de tijdelijke bestanden op de harde schijf